Trabzon

TRABZON



Karadeniz sahili ile Zigana dağları arasında yer almakta olup yüzölçümü açısından az bir alan kaplamasına karşın nüfus ve ekonomi açısından Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Batısında Giresun, güneyinde Gümüşhane, doğusunda Rize, kuzeyinde de Karadeniz ile çevrili antik çağ'dan beri varlığı bilinen il ve il merkezinin adıdır. Trabzon'un genel nüfusu 2010 yılına göre 763.983'tur.


Eğitim

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Trabzon'da eğitim kuruluşu olarak sekiz medrese, eğitim süresi dört yıl olan beş adet ilkokul, bir adet sanat yurdu, bir adet askeri rüştiye, bir adet idadi ve bir adet Darülmuallimin bulunmaktaydı. Günümüde Trabzon ilinde 815 ilköğretim okulu, 86 lise ve dengi okul ve 2 Aralık 1963 tarihinde öğretime açılan Karadeniz Teknik üniversitesi bulunmaktadır. 2010 yılında da Avrasya üniversitesi kuruluşunu tamamlamıştır.

Trabzon Belediyesi resmi web sayfası için linki takip edebilirsiniz: http://www.trabzon.bel.tr/