Diğer Hususlar

Ön Kayıt İşleminin Yapılması
Ödemelerin Yapılması ve Kayıtların Onaylanması
Sınav Merkezleri ve Ücretler Tablosu
Sınav Giriş Belgesinin Düzenlenmesi
Sınavda Uyulacak Kurallar
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi
Trabzon Üniversitesi Program Kontenjanları, Kabul, Değerlendirme Ve Kesin Kayıt İşlemleri

Trabzon Üniversitesi Programlarına Ön Başvuru Şartları
Trabzon Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul için adaylarda aranan sınavlar, taban puan ve koşulları Tablosu
Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 
Ön Başvuru Tarihi ve Yeri
Ön Başvuruların Değerlendirmesi 
Yerleştirme Şekli
Kesin Kayıt Tarihleri, Belgeler Ve Öğrenim Ücreti

 

Ön Kayıt İşleminin yapılması
 • Adaylar TRÜYÖS’e internet üzerinden 02 Ocak – 14 Mayıs 2020 23:59 tarihleri arasında başvurabilirler.
 • TRÜYÖS’e başvuracak adayların öncelikli olarak http://yos.trabzon.edu.tr adresinden “kayıt” işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bunun için ilgili sayfanın sol tarafında yer alan menüde bulunan “Kayıt Ol (Register)” linkine tıklayarak açılana sayfadaki “TRÜYÖS Kayıt Formu”nda istenen bilgileri doldurarak kayıtlarını yapabilirler.
 • Kayıt işlemleri için adayların geçerli bir e-posta adresine ve mobil telefon numarasına sahip olması gereklidir. Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma / işlem yapılmamalıdır.
 • Aday başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve ön cepheden, son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır. Bu şekilde çekilmiş bir adet fotoğrafı jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği göz önünde tutulmalıdır.
 • Başvuru süresi içerisinde, ön kayıt işlemleri için http://yos.trabzon.edu.tr adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup kaydeden adayların e-posta adreslerine aktivasyon bağlantısı gönderilecektir. Bağlantıya tıklayarak hesaplarını aktif eden kullanıcılara TRÜYÖS No, kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.
 • Adaylara sadece bir kez “Aday Numarası” verilir. Aday Numarası, hem bu sınavda hem de adayın TÜ ile yapacağı bütün işlemlerde ve yazışmalarda gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmayacaktır.
 • Bu aşamadan sonra adaylar “Ödeme ve Kayıt Onaylama” aşamasına geçeceklerdir.
Ödemelerin Yapılması ve Kayıtların Onaylanması
 • Ön kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, kendilerine verilen aday numarasını da kullanarak TRÜYÖS ücretini aşağıdaki tabloda belirtilen banka ve hesap numaralarına en geç 14 Mayıs 2020 23:59 tarihine kadar yatırmaları gerekmektedir.
 • Yurtdışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir. Bu işlemi yaparken bazı bankalar sizden ücret alabilmektedir. Lütfen ödemenizi yatırırken bu durumu göz önünde bulundurarak ödemenizi gerçekleştiriniz.
 • Adaylar bu bankalardan Sınav başvuru Ücretini aşağıda verilen banka hesabına havale, EFT veya internet bankacılığını kullanarak da ödeyebilirler.
 • Sınav ücretinin ödenmesi sırasında, adaylar banka dekontunun açıklama bölümüne “TRÜYÖS ve TRÜYÖS NO” bilgilerini mutlaka yazdırarak ödeme yapmaları gerekmektedir. Adayların gönderdikleri paralar transfer edilip hesaba aktarıldıktan sonra TRÜYÖS koordinatörlüğünce onaylanırlar ve bu şekilde ödeme işlemi tamamlanmış olur.
 • Bazı ödemelerin açıklama bölümleri tespit edilemediği için onaylanamamaktadır. Böyle bir durumun yaşanmaması için bankanızı özellikle bilgilendiriniz. Böyle bir durumda kullanıcı bankadan alacağı Detaylı Dekont'u yos@trabzon.edu.tr adresine TRÜYÖS numarası ile birlikte göndermelidir. Ödeme ancak bu şekilde onaylanabilir.
 • Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.
 • Sınav başvuru ücretini yatırdıkları bilgiler ilgili banka hesapları kontrol edilip, TRÜYÖS Koordinatörlüğü tarafından onaylandıktan sonra adayları başvuruları kesinleşecektir.
 • Adaylar Sınav Başvuru Ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle göndermemelidirler.
 • Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır.
 • Aday başvuru formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılmalıdır.
 • Bütün bilgilerini sisteme yükledikten sonra adaylar, bilgilerini mutlaka kontrol ederek sisteme kayıt etmeli ve kesin kayıt işlemini tamamlamalıdırlar.
 • TRÜYÖS sınavına internet üzerinden yapılan başvurularda bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Bir öğrenci sınava giriş için gerekli olan koşulları herhangi bir şekilde yerine getirmezse, sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların online başvuruda verdikleri ve onayladıkları bilgileri, TRÜYÖS sınavını kazanıp tercih ettikleri TÜ programlarına kesin kayıt sırasında sundukları belgelerdeki bilgilerle uyuşmadığı durumlarda kesin kayıt hakları geri alınarak, başvuruları iptal edilecektir.
 • Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini yatırdığı halde sınava başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ücretleri geri verilmez.
 

 Sınav Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

 • Trabzon Üniversitesinde TRÜYÖS Koordinatörlüğü tarafından adayın başvurusu onaylandıktan sonra, sınava girmeye hak kazanan adayların Sınava giriş için tüm bilgilerini (Sınav dili, Sınav merkezi adres ve iletişim bilgileri) http://yos.trabzon.edu.tr Kullanıcı Girişi bağlantısından, sisteme girildiği taktirde görülebilecek, bilgilerini ve Sınav Giriş Belgesinin çıktısı alınabilecektir. Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir.
 • Adaylar, sınava gelirken bu belgeyi mutlaka yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınava Giriş Belgesini kaybedenler, Aday Numarasıyla sisteme tekrar giriş yaparak bu belgelerini yeniden çıkarabilirler.
 
SINAV DİLLERİ TÜRKÇE ALMANCA ARAPÇA
İNGİLİZCE FARSÇA RUSÇA

 Sınav Dili ve İçeriği

 • TRÜYÖS sınavı Türkiye ve Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde tamamen denetimli olarak adayın seçeceği kitapçık türüne göre TÜRKÇE ALMANCA ARAPÇA İNGİLİZCE FARSÇA ve RUSÇA olarak yapılacaktır.
 • TRÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır.
 • Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Testi için sınav süresi 120 dakikadır.
 • Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
 

Sınavda Uyulacak Kurallar

 • Sınav, 13 Haziran 2020 günü TRÜYÖS koordinatörlüğü tarafından belirlenen merkezlerde Türkiye’deki yerel saat itibariyle saat 00:00’de fakat diğer ülkelerde bu saate karşılık gelen saatlerde yapılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar; sınava gelirken, Sınava Giriş Belgesi ile pasaportlarını ve pasaportlarının kimlik bilgileri bulunan sayfasının fotokopisini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
 • Adaylar, sınav günü, sınavdan 1 saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, Türkiye yerel saati ile 00:00’da başlayacak ve tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
 • Adaylar, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı bulundurmak zorundadırlar.
 • Adayların sınavda yanlarında her türlü ses ve görüntü kayıt etmeye yarayan araçlar ile cep telefonu ve hesap makinası bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
 • Adaylara 100 sorudan oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testi için 120 dakikalık sınav süresi verilecektir.
 • Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. İşaretlemeler için ek süre verilmeyecektir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir.
 • Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.
 

 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

 • Adayların, TRÜYÖS’te uygulanacak testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Tüm adayların verdikleri cevaplara göre sorular ağırlıklandırılacak ve her adayın verdiği doğru cevaplara ait puanlandırmalar hesaplanacaktır.
 • Adaylar sınav sonuçlarını sisteme giriş yaparak http://yos.trabzon.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak öğrenebileceklerdir.
 • Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday, Sınav Sonuç Belgesi’nin bir çıktısını yazıcıdan alabileceklerdir.
 • Sınav Sonuç Belgesi, Trabzon Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kesin kayıt sırasında istenecektir.
 • Sınavda yanlış sorular doğru soruları götürmeyecektir.
 

 Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

 • Sınav sonuçlarının üniversitenin internet sayfasında ilanından itibaren dört (4) iş günüdür.
 • Adaylar, 100 TL’lik (veya karşılığı Dolar veya AVRO olabilir) İtirazları Değerlendirme Ücretini, http://yos.trabzon.edu.tr/index.php?s=7 adresinde yer alan banka hesaplarından herhangi birisine yatırdıktan sonra aldıkları makbuzla birlikte itiraz dilekçelerini bireysel müracaat, posta, faks veya e-posta ile (İmzalanmış dilekçeler tarandıktan sonra) TRÜYÖS Koordinatörlüğü’ne bildirmek zorundadırlar. 
 • İtirazlar, itiraz dönemi tamamlandıktan sonra Sınav Sonuçlarına İtirazları İnceleme Komisyonu tarafından en geç beş (5) iş günü içerisinde karara bağlanır ve adaylara bildirilir.
 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ PROGRAM KONTENJANLARI, KABUL, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 • Trabzon Üniversitesi programlarına ayrılan kesin kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK)’ün onayından sonra Kontenjanlar sayfaında ilan edilecektir.
 • Adayların Trabzon Üniversitesi programlarına, kabul, değerlendirme ve kesin kayıt işlemleri tamamen Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. TRÜYÖS Koordinatörlüğü sadece TRÜYÖS’ü yapmakla yetkilidir. Adaylar, Trabzon Üniversitesi programlarına, kabul, değerlendirme ve kesin kayıt işlemleri için Trabzon merkezde, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçmelidirler.
 

 TRABZON ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLARINA ÖN BAŞVURU ŞARTLARI 

 • Adaylar aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olmak gereklidir.
 • Üniversitemiz bünyesinde TRÜYÖS Temel Beceri Sınavı yapıldığından diğer Üniversitelerin yapmış oldukları Yurt Dışından Kabul edilecek öğrenciye ait sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tablo 1. Trabzon Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul için adaylarda aranan sınavlar, taban puan ve koşulları.

 Sıra No

Sınav Veya Diploma Türü

Başarı Şartı

1

TRÜYÖS Temel Becerileri Testi

En az 40 standart puan almak.

2

SAT I sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

3

GCE (A level) sınav

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

4

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

5

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

6

ABITUR sınavı

En az 4 puan almak.

7

ACT (American College Test) sınavı

Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

8

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

9

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak.

10

Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

11

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak

12

Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

13

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az % 60’ ına sahip olmak

Kısaltmalar:

  • TRÜYÖS: Trabzon Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
  • SAT I: Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite okumak için tüm dünyada girilebilen sınavı (Scholastic Aptitude Test),
  • GCE: İngiltere’de üniversite okumak için girilen sınavı (General Certificate of Education),
  • ACT: Amerika Birleşik Devletlerinde yüksekokul okumak için yapılan standart testi (American College Testing),
  • ABITUR: Alman Bakaloryası sınavını,
  • İB: Uluslar arası bakolarya (Internatıonal Baccalaureate) sınavını,
  • TAWJIHI: Ürdün üniversitelerinde okumak için girilen sınavı,
  • BACCALAUREAT LIBANAIS: Lübnan üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
 
ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 1. Başvuru Formu (En fazla beş tercih yapılacaktır)
 2. TRÜYÖS sonuç belgesi (veya diğer sınav sonuç belgeleri aslı veya onaylı kopyası)
 3. Lise diplomasının onaylı fotokopisi (Okumuş oldukları lisedeki dersleri ve not belgeleri lise müdürlüğünce onaylı İngilizce ya da Türkçe olmalıdır). Lise son sınıfta olup da diploması hazırlanmamış öğrenciler transkript (not belgesi) ile başvurabilirler.
 4. Türkçe düzeyini gösterir belge
 5. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 6. 1 adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)
  T.C.  veya  KKTC  vatandaşları  ve  doğumla  ilk  uyruğu  T.C.  olan  çift  uyruklular  (Lise  Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için) 7. Ve 8. Maddeleri belgeleyecekler.
 7. T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)
 8. Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular pasaport fotokopisi ve Vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus müdürlüğünden alınacak)    
   
 
T.C. veya KKTC vatandaşları ve doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Lise Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için) 7. ve 8. Maddeleri belgeleyecekler.
 
 1. T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)
 2. Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular pasaport fotokopisi ve Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)
 
Ön Başvuru Tarihi ve Yeri
 
 • Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Haziran ayında ilan edilecektir. Bütün başvurular form dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte Haziran ayında Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 • Başvuru formu ve evraklar tamamlanmış olarak “Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 61080 Trabzon” adresine posta ile gönderilebilir.
 • Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 
 
Ön Başvuruların Değerlendirmesi
 
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Trabzon Üniversitesi’nin yetkisindedir.
 • Trabzon Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
 • Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
 • Sonuçlar  http://oidb.trabzon.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.
 
Yerleştirme Şekli:
 
 • Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri Rektörlüğümüz tarafından yapılacaktır.
 • Yerleştirme işlemlerinde TRÜYÖS puanı olan adaylara öncelik verilir.
 • Adaylar ilan edilen kontenjanlardan en fazla beş tercih yapabilir.
 • Yerleştirmede adaylar puanına göre TRÜYÖS puanına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde yerleştirilir.
 • Kontenjan dolmaması durumunda eşdeğer sınavı yoksa ortaöğretim başarı puanına göre yerleşme yapılır. Puanların eşitliği halinde öncelik sırası Türkçe belgesi yeterli olanlara, sağlık alanında biyoloji-kimya notlarına, fen alanında matematik-fizik notlarına, sosyal alanda ise tarih ve coğrafya notlarına göre, sonra eşdeğer sınavlardaki notu yüksek olanlara, sonra doğum tarihi küçük olanlara, sonra soyadına verilir.
 • Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20’ sini aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontenjanların dolmaması halinde, ülke barajı uygulanmaz yedeklerden sırası gelen adayın kaydı yapılır.
 • Ek yerleştirme yapılmaz.
 • Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylar Özel Yetenek sınavına girmek zorundadırlar.
 
 
KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ
 
 • Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Trabzon adresinde yapılacaktır.
 • Yedeklerin kayıt tarihleri: Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecek tarih ve şekilde yapılacaktır. 
 
Kesin Kayıt Belgeleri
 
 1. Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) veya TRÜYÖS sınav sonuç belgesi.
 2. Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),
 3. Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),
 4. Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),
 5. Öğrenim Meşruhatlı pasaport (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği)
 6. İkamet tezkeresi(emniyet müdürlüğünden alınan yabancılara mahsus geçici kimlik numarası 24 Eylül 2015 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir.)
 7. 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)
 8. Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu,
 9. Yükseköğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan belge,
 10. g)Türkçe düzeyini gösteren belge.
 
Öğrenim Ücreti
 
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler, öğrenim katkı payı olarak Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı ile Türk öğrenciler için belirlenen miktarın, Birinci Öğretim için üç katı, İkinci Öğretim için ise iki katı ücret öderler.