Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan  Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar  belgesini incelemenizi öneririz.
Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Önlisans ve Lisans programlarına kimler alınır, hangi sınavlar ile başvuru yapılabilir gibi soruların cevaplarını bulabileceğiniz. TRÜ Yurtdışı Öğrenci Kabul Şartları'ni incelemenizi öneririz.

BAŞVURU İLKELERİ VE KOŞULLAR
 
A. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son sınıfında bulunmaları koşuluyla aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, Trabzon Üniversitesi programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.
 

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular,
 4.  
 1. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”)
 2. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk kullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine.)
 
 1. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
 
başvuru yapabilirler.  
 
B. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alan yurtdışı öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.
Yurtdışı öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunan adayların programların belirlenen kayıt şartlarını taşımaları gerekmektedir.
 
 
 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

 
başvuru yapamazlar.