Genel Bilgiler

  • Bu kılavuz, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Trabzon Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (TRÜYÖS) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.
  • Trabzon Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (TRÜYÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını, Trabzon Üniversitesi (TRÜ) yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. TRÜYÖS, Trabzon Üniversitesi tarafından yapılmaktadır ve sonuçları iki yıl süre ile geçerlidir.
  • TRÜYÖS sonuçları, yalnız önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen adayların başvuru yapabilmeleri için gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların TRÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile TRÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyen adayların başvurularında kullanılmaz.
  • Trabzon Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı(TRÜYÖS) ile ilgili bütün işlemler TRÜYÖS Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ancak, yükseköğretim kurumunda okumakta olanların TRÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile TRÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyen adayların işlemleri, TRÜYÖS Koordinatörlüğünün faaliyet sahası dışındadır.
  • TRÜYÖS Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb), sadece Türkçe ve İngilizce kullanılır. Haberleşme sırasında, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan TRÜYÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir.
  • TRÜYÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz. Adaylar TRÜYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca, TRÜYÖS’e girmek için gelen adaylar, Türkiye’de oturma izni, barınma, burs, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar.
  • Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, TRÜ Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için TRÜ Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlara göre TRÜYÖS Koordinatörlüğü tarafından işlem yapılır.
  • TRÜYÖS kılavuzu yalnız internet ortamında yayınlanacaktır.

Mostbet TR